Print

Mobiliteit (Kernactie1)

Onder de noemer Leermobiliteit kunnen organisaties in kernactie 1 een subsidieaanvraag indienen voor mobiliteitsprojecten van:

 • studenten
 • individuele en groepen jongeren
 • vrijwilligers
 • professoren
 • personeel, beroepskrachten en andere sleutelfiguren van de organisatie.
 

Alle mogelijkheden

1. Leermobiliteit - voor alle sectoren

 • mogelijkheden voor studenten, stagiairs, jongeren en vrijwilligers, alsook voor professoren, leerkrachten, opleiders, jeugdwerkers en personeel van onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties
 • om te leren en/of beroepservaring op te doen in een ander land.
   

2. Gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus - voor hoger onderwijs

 • geïntegreerde internationale studieprogramma’s op hoog niveau
 • verzorgd door consortia van instellingen voor hoger onderwijs
 • aan de meest getalenteerde masterstudenten over de hele wereld worden beurzen voor een volledige opleiding toekennen.
   

3. Erasmus+ leningen voor een masteropleiding - voor hoger onderwijs

 • een lening voor hogeronderwijsstudenten uit programmalanden
 • om een volledige masterstudie te volgen in het buitenland
 • studenten moeten zich richten tot de nationale banken of verstrekkers van studentenleningen.
 

Mogelijkheden per sector