Print

Jeugdwerk

Organisaties en verenigingen die met jongeren werken in de vrije tijd kunnen via deze actie verschillende soorten internationale projecten opzetten.
De focus ligt op mobiliteit: individuele jongeren, groepen jongeren of jeugd- en jongerenwerkers trekken naar het buitenland of komen naar Vlaanderen.
De deelnemers zijn nauw betrokken bij het uitwerken van zo’n niet-formeel leren project.

Projecten van en voor jongeren met minder kansen of een beperking kunnen rekenen op extra ondersteuning.

 

De mogelijkheden

1. Europees Vrijwilligerswerk (EVS)

EVS biedt zowel organisaties als jongeren mogelijkheden om hun grenzen te verleggen:

 • Als Vlaamse jongere in het buitenland de handen uit de mouwen steken.
 • Een buitenlandse vrijwilliger laten meedraaien in je organisatie.
 • Met je organisatie een jongere als vrijwilliger uitzenden.

Lees meer over de spelregels en subsidies.
 

2. Groepsuitwisseling

Groepen jongeren uit verschillende landen ontmoeten elkaar rond een zelfgekozen thema.

 • De jongeren werken zelf het programma mee uit.
 • De rode draad: ideeën en ervaringen uitwisselen.
 • Het gaat steeds om projecten in de vrije tijd van de jongeren (niet-formeel leren).

Lees meer over de spelregels en subsidies.

 

3. Mobiliteit van jeugdwerkers

Deze activiteiten ondersteunen de professionele ontwikkeling van jeugdwerkers.

 • Zowel voor beroepskrachten als vrijwilligers
 • Inspiratie opdoen om de kwaliteit van je projecten te verbeteren en je organisatie te versterken.

Lees meer over de spelregels en subsidies.

 

Is dit niet wat je zoekt?

 

Op zoek naar ondersteuning?

Bij JINT vzw, het nationaal agentschap voor het jeugd luik van Erasmus+ in Vlaanderen, kan je terecht voor:

 • Informatie en uitleg over de mogelijkheden en spelregels
 • Tips en ondersteuning bij het vinden van een buitenlandse partnergroep
 • Feedback op je subsidieaanvraag
 • Methodieken en vorming om een kwaliteitsvol project op te zetten
 • Ondersteuning bij het opzetten van projecten voor bijzondere doelgroepen en jongeren met minder kansen
 • ...