Print

Jeugdwerk

Organisaties die met jongeren werken in de vrije tijd kunnen via deze actie een langdurige internationale samenwerking opzetten met andere jeugdorganisaties of met andere sectoren. Ook informele groepjes van jongeren met een innovatief idee zo’n internationale samenwerking uitbouwen.
De focus ligt op langdurige samenwerking. De projecten zijn voor alle betrokken partners vernieuwend en hebben een duidelijk omschreven impact.

Projecten van en voor jongeren met minder kansen of een beperking kunnen rekenen op extra ondersteuning.

De mogelijkheden

1. Jongereninitiatief

Groepjes jongeren, vanuit een organisatie of als een losse informele groep, zetten samen een vernieuwend internationaal project.

 • Ze kiezen een gemeenschappelijk thema.
 • De jongeren bedenken het project en voeren het ook zelf uit.
 • Ze werken zowel in eigen land als op internationaal niveau activiteiten uit.

Lees meer over de spelregels en subsidies.

 

2. Jeugdpartnerschap

Verschillende jeugdorganisaties uit 2 of meerdere landen zetten een langdurige samenwerking op rond een gemeenschappelijk thema.
Zo willen de partners:

 • hun organisaties versterken
 • vernieuwende projecten opzetten
 • netwerken en goede ervaringen uitwisselen
 • vormen van sociaal ondernemerschap uitproberen

Er is geen vast format: heel veel is mogelijk!
Lees meer over de spelregels en subsidies.
 

3. Cross-sectoraal partnerschap

Organisaties uit 2 of meerdere landen zette een langdurige samenwerking op rond een gemeenschappelijk thema.
Het doel: de organisaties te versterken.

Anders dan bij een jeugdpartnerschap is er samenwerking tussen organisaties van verschillende sectoren: de jeugdsector, de onderwijs- en/of de opleidingssector.
Lees meer over de spelregels en subsidies.

 

Is dit niet wat je zoekt?

 

Op zoek naar ondersteuning?

Bij JINT vzw, het nationaal agentschap voor het jeugd luik van Erasmus+ in Vlaanderen, kan je terecht voor:

 • Informatie en uitleg over de mogelijkheden en spelregels
 • Tips en ondersteuning bij het vinden van een buitenlandse partner
 • Feedback op je subsidieaanvraag
 • Methodieken en vorming om een kwaliteitsvol project op te zetten
 • Ondersteuning bij het opzetten van projecten voor bijzondere doelgroepen en jongeren met minder kansen
 • ...